دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

راه سازی برای ویرانه

جنگ یک مشت مست و دیوانه

خنده گرگهای در خانه

اشک تمساحهای در بیروننوشته شده در 1391/02/24ساعت 17:14 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|