دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

همیشه پله بودن
گناهه تازه ای نیست
به گوره سرده ذهنم
جای جنازه ای نیست
یا اشتباه من بود
یا اینکه ساده بودم
در این مسیره پر پیچ
کاش پیاده بودم

نوشته شده در 1392/09/23ساعت 21:24 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|