دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

در انتها من ماندمو پوچی
در انتهایم رنگ تنهایی
شعری شدم بی وزنو بی ریشه
شعر و منو شکه خود ارضایینوشته شده در 1392/08/26ساعت 21:08 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|