دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا


ببخشید اما
اشتباه نکردم اینبار
رک میگویم
فقط برای یکبار
که در بینه
ضرب واژه ها گیجم
ببخشید اما
بدونه شما هیچم
به هر سمتی میروم
ردی از شما آنجاست
در عینه سادگی
 بی حد و مرز زیباست
تصوره  اینکه
مضمونه شعرم باشید
یا  بی دلیل
در کنجه ذهنم باشید
کلی غلط دارم
ولی بدونه  شما قربان
درختی پیرم
در بطنه یک بیاباننوشته شده در 1392/02/17ساعت 21:27 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|