دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا


روباهه غمگینه تنم

من جغده بیداره شبم

صبح میکنم شبارو با فحش

حتی رفته یادم  اسمه زنم
نوشته شده در 1392/09/29ساعت 20:04 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|