دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

من از نهایت شب حرف میزنم


نوشته شده در 1391/10/01ساعت 19:53 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|