دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

میشود سیخ به تن موهایم
دو سه بیت از غم و اندوهه فروغ
عاقبت سمته تو من می آیم
از میانه غم و اندوه و دروغ
داغ میماند و من در هوسی
که به این خاتمه ها جان بدهم
تا به آغاز رسم تازه کنم
تا به این درد، درمان بدهمنوشته شده در 1392/09/24ساعت 22:42 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|