دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم


همه عمر دمی بود و نمی دانستیم


حسرت رد شدن ثانیه های کوچک


فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم


تشنه لب عمر به سر رفت و به قول سهراب


آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم
نوشته شده در 1390/06/31ساعت 11:45 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|