دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

می کشم سیگار عمرم دود شد

شاخه نیلوفرم نابود شد

همچو نقشی بر تن ابم دگر

جای جای تار من بی پود شد

دود بر می خاست از ششهای من

سینه ام از بوی غم فرسود شد

نقش ماتم می کشم از اه و دود

لهجه ام سنگین و خون الود شد

طعم گندم دیده ام ایا چنین؟

روح من از این زمین مردود شد

فرق دارد جای من با جای او

قلب من بیمار یک کمبود شدنوشته شده در 1390/06/22ساعت 21:43 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|