دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

بنام خدایی که جان آفرید
نه از بهر نیشش زبان آفرید
بنام خدایی که داده مارا خرد
تا نه انسان ز خود آبروها برد

نوشته شده در 1392/10/20ساعت 19:42 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|