دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

من، دلم دریاست اما

از توفان بیزارم


شاید بیای تو خوابم

چرا من بیدارم؟!


سر در گم از این بی خبری

به خدا دل دادم


واسه رسیدنت تو هرلحظه

سر به سجده میذارم
نوشته شده در 1391/09/08ساعت 21:55 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|