دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

کاپتان سکوت عرصه کشتی چیست؟

دریا سکون مرده مرداب است

کشتی به گل نشسته در این ساحل؟؟

یا اینکه موج صخره شکن خواب است؟
نوشته شده در 1391/08/09ساعت 22:46 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|