دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

عجب معرفتی دارد خاک!

هر روز، بارها زیر پایم له میشود

اما

بازهم، با آغوش باز مرا به خود میپذیرد! 
نوشته شده در 1391/06/24ساعت 22:08 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|