دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

در این روزگار
برای دیدن لبخندی باید به گورستان رفت
باید مرد تا خندید
جمجمه ها تا ابد لبخند می زنند...نوشته شده در 1391/03/14ساعت 10:21 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|