دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

می ترسم از آنچه در پس و پیشتر است

از زخم زبان که بدتر از نیشتر است

عشقی ست که زنده ام نگه می دارد

دردی ست که از طاقت من بیشتر است...نوشته شده در 1391/02/29ساعت 19:52 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|