دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

اون روبه رو داره

پرواز میکنه

میبینمش هنوز، از پشت پنجره

هی دست تکون میدم

هی داد میزنم

اون سنگدل ولی

هم کوره هم کره

نوشته شده در 1391/02/03ساعت 20:43 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|