دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

و حرف....،

آخر من را نوشت با ماژیک

به سر در یک خانه مقوایی

که کسی نمی گوید مرگ مرا تبریک

ولی...

گریه گرد زنی که

نکرد مرا در تبسم خود شریک

صدای خیس پیانو در امتداد مرگ

صدای بوق و سکوت و ادامه موزیک
نوشته شده در 1391/02/01ساعت 11:52 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|