دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

ازادی فقط لخت گشتن در خیابان نیست...


ازادی راحتی گشت و گذار با دوست دختر و پسر نیست


ازادی یعنی تو کافری اما به دین من احترام میگذاری...


ازادی یعنی یکی تو خیابون با حجاب بود تو تمسخرش نمیکنی!


ازادی یعنی تو پیکتو پر میکنی و من نمازم و سر وقت می خونم...

نوشته شده در 1390/11/07ساعت 12:08 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|