دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

درراه رسیدن به تو گیرم که بمیرم

اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا

افتادم وباید بپذیرم که بمیرم

یا چشم بپوش از من واز خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

نوشته شده در 1390/04/04ساعت 19:26 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|