دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

زنی که 

 زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد 

 زیبایی بدنش را نشان نمی دهد.  

 

دکتر علی شریعتی

نوشته شده در 1389/09/27ساعت 23:29 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|