دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

میزنه قلبه هیئت ها به امید نگاه تو


دل عالم رو خون کرده غم شال سیاه تو


دوباره یاد تو اشک روی گونمو دریا کرد


وسط روزه دلم هوس کربلا کرد


العجل العجل یا حجه الله


بذار امروز برای تو بزنم سینه یا مهدی


بخونم اونقدر از دل شاید این جمعه بر گردی


بیا آقا که  دستی بکشی روی دلها


نسیم عطر تنت رو بیاره سوی دلها


شور حال و محرما با فراق تو همراهه


امید یا حسینامون به تو یا حجه الله


گل زهرا نگاهی گل زهرا دعایی چقدر سخته جدایی

گل زهرا کجایی؟التماس دعا
نوشته شده در 1389/09/26ساعت 10:34 توسط سعید|