X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته تقسیم کرده است : 

 

١ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم نیستند. 

(عمده آدمها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل
فهم می شوند) 

 

٢ـ آنانی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند هم نیستند 

(مردگانی
متحرک در جهان.
خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند.) 

 

٣ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم هستند. 

(آدمهای معتبر و با شخصیت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم
تاثیرشان را می گذارند) 

 

 

۴ـ آنانی که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند هستند 

(شگفتانگیزترین آدمها.
در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمیتوانیم حضورشان را
دریابیم. اما
وقتی که از پیش ما میروند نرم نرم آهسته آهسته درک میکنیم،)  

 

 

باشد که از دسته چهارم باشیم

نوشته شده در 1389/09/14ساعت 23:54 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|