دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا

 

مردی جان خود را با شنا کردن از میان امواج خروشان و سهمناک رودخانه ای به خطر انداخت و پسر بچه ای را که بر اثر جریان آب به دریا رانده شده بود,از مرگ حتمی نجات داد.
پسر بچه پس از غلبه بر اضطراب و وحشت ناشی از غرق شدن رو به مرد کرد و گفت:از اینکه جان مرا نجات دادید,متشکرم...
مرد به چشمان پسر بچه نگریست و گفت:تشکر لازم نیست, 

پسرم فقط اطمینان حاصل کن که جانت ارزش نجات دادن را داشت...!   

 

نوشته شده در 1389/09/09ساعت 23:24 توسط سعید.... بنویسیم تا بمونیم (0)|